Page 10 - Temmuz 2022 Lokum Çocuk ve Edebiyat Dergisi S.19
P. 10

-“Artık  kimsenin   beni  görmesini  Denemelere annelerini
              istemiyorum” ,dedi.             izleyerek başlıyorlar, sonrasında
              Bir  yandan   koca  koca  tüylerini da koşar haldeyken
              saklamaya çalışıyor, bir yandan da   zıplayarak kanatlarını çırpıyorlardı.
              etrafta birileri var mı diye kontrol    Birkaç deneme sonrası istedikleri
                        ediyordu. Çok üzgündü. Ve    ağaca  konabiliyorlardı.  Ama
                  de yorgun… Tüm gün uçma  Morbenek, uçma denemelerini hep tek
                denemeleri  yapmış  ama  başarılı başına yapmak istediğinden,
              olamamıştı.                 nasıl uçulacağını bilmiyordu.
              -“Bütün arkadaşlarım uçabiliyor. Ben   Bunun üzerine anne tavus kuşunun
              neden   uçamıyorum   ki?  ”  diye  aklına bir fikir geldi. Bir afiş hazırladı.
              söylenirken annesi yanına geldi.      Afişin üzerinde:
              Yavrusunun her zamanki saklandığı yeri   “Kocakanat’tan uçma eğitimi! İsteyen
              bulması zor olmamıştı.           tüm yavrular için akşamüzeri kiraz
                          -“Neden üzgünsün   ağacının altında uçuş
                           Morbenek?” dedi.  denemeleri   yapılacaktır.  Herkesi
                            “Diğer tavus kuşları     bekliyoruz.”  yazıyordu.  Kocakanat,
                             ağaçta uyuyorken ben  hazırlanan afişi ormandaki tüm
                             çalılıkların arasında           ağaçlara yapıştırdı. Annesinin bir
                            uyumak istemiyorum.  şeyler yaptığını gören Morbenek,
                         Ben de kanatlarımla  afişteki yazıyı okumaya başladı.
                       havalanmak istiyorum”, dedi,  Bu çok güzel bir haberdi. Eğer uçma
                        Aslında uçmayı öğrenmek  derslerine katılırsa o da uçabilirdi.
                          tavus kuşları için çok
                           kolaydı.

  10. www.lokumdergi.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15