Page 5 - Temmuz 2022 Lokum Çocuk ve Edebiyat Dergisi S.19
P. 5

Çocuk ve Edebiyat Dergisi

   Hala yapacak bir şeyler arıyordu. Oyuncakları ile    Dikkatli bir şekilde, bu yıldıza geçmeye çalışırken

   oynadı.  Yeteri  kadar  oynamış  olacak  ki  ayağı kaydı Hayri’nin. Geçmeye çalıştığı yıldızın
   oyuncakları da kaldırdı. Yatağına uzandı. Yatağı   kardeşleri de vardı .Hepsi bir takımdı onların.
   pencerenin kenarındaydı. Gözleri kocaman bir    Hep yan yana olurlardı. Hemen kardeşlerin biri

   yıldıza takıldı. Bu bir kutup yıldızı  idi. Hikâye tuttu bizim Hayri’yi kolumdan ve oturttu  iki
   kitabında okumuştu. Hemen pencereye yaklaştı ve     kenarın ortasına. Hayri çok korkmuştu. Ama bu
   onu izlemeye başladı. Gökyüzünü çok merak     yıldız onu kurtarmıştı . Teşekkür etti ona.  Ahh

   ediyordu. Oraya gittiğini hayal etti yıldıza bir ip  dedi Hayri keşke  benim de kardeşim olsaydı.
   attı ve attığı ip takıldı yıldızın  kenarına. İpin Yıldızlar gibi biz de hep beraber olurduk, oyunlar
   üzerinde yürümeye başladı tıpkı bir akrobat gibi oynardık dedi. Anne ve babasının yanına gitti .

   ve nihayet yıldıza yaklaştı. Yakından ne kadar da    Onlara “Neden benim de bir kardeşim yok, ben
   büyüktü.  Yıldızın iki kenarının ortasına oturdu. de kardeşim olmasını istiyorum .” dedi. Anne ve
   Başladı yıldız  Hayri ile sohbet etmeye. Hayri  babası çok heyecanlandılar ve hemen Hayri’ye

   yıldıza gündüzleri nereye gittiklerini sordu?      güzel haberi verdiler. Annesi karnında Hayri’ye
                               kardeş taşıyordu zamanı geldiğinde doğacak ve
   Yıldız bu soruyu çok  beğendi ve  ona  cevap tıpkı yıldızlar gibi hep yan yana olacaklardı ,

   verdi. “Gündüzleri gökyüzünde durmaya devam     oyunlar oynayacaklardı.
   ediyoruz ama güneş o kadar ışık saçıyor ki
   görünmüyoruz.” dedi.  Hayri epey şaşırmış

    görünüyordu. Başka bir yıldıza geçmek istedi
   hemen ipi attı başka bir yıldızın kenarına takıldı

   bu ise Küçük Ayı takımyıldızından biriydi.
    Çizer: Fatma Demiroğlu
        @fatoscizer
                                                    Öykü . 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10