Page 2 - Temmuz 2022 Lokum Çocuk ve Edebiyat Dergisi S.19
P. 2

LOKUM DERGİ
          2022-Temmuz

          Genel Koord natör
          Sev nç Öztürk

           Yazı İşler           Başlarken // D dem Özkan
        Güln hal Yıldız - Betül Duman
                           Öyküler
          Görsel Yönetmen
          Erdoğan Erg n          Hayr Yıldızlara G d yor // Büşra Öztürk Bodur.............................4
            Tasarım            Mor Benek // Sevg Güneş Soylu.................................................10
         Duygu Kocabaş Atılgan        Lokum Sardes'de // Ceyda Mutlu................................................16
                           Buz Fest val // Yasem n Kayış....................................................18
           Kapak Ç z m           Gündüzü Merak Eden Yıldız //Fat ma Alhaz................................22
           Ceyda Mutlu
                           Saç Kumbarası // El f B lg n........................................................26
            Düzelt            Meraklı Fesleğen // Derya Özgenç .............................................28
        Rab a Sarı - Seden Erkan

           Son Okuma
        Ayşe Yavuz -Büşra Kaya        Yazı
          Sümeyra Dönmez          M zah Temalı K taplar // Mah de Uysal..........................................6

          Okur Tems lc s
          Muhammed Aydın
          Rojda Özdem r          Söyleşi
         b lg @lokumderg .com        Eylül Şenyürek Altaş // Mah de Uysal..........................................12

           Yayın Kurulu
       Berfu Boran Atasoy - Ceyda Mutlu    Şiirler
        Derya Özgenç - D dem Özkan      Çocuk // Yel z Yanar....................................................................9
       Mah de Uysal-Muhammed Aydın       Tat l// Den z Işık..........................................................................15
       Ümmühan Yılmaz-Yasem n Kayış      Tat l n İlk Günü // Seden Erkan... ................................................17

          Destek Verenler          Tat l //Ülkü Şanlı Kavukoğlu.......................................................20
           Ceren Eker           Tat l ve Doğa //Ayşe Yavuz.........................................................21

          Proje Web Sayfası
         www.lokumderg .com

            İlet ş m           “Lokum Tadında Öyküler 1 Yaşında” eTw nn ng proje ortak ürünü Lokum
         b lg @lokumderg .com        Çocuk ve Edeb yat Derg s ’n n PDF formatında yayını sadece
                           www.lokumderg .com ve eTw nn ng Projes  Tw nspace sayfasında
                           bulunmaktadır. İz ns z çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üzer nde değ ş kl k
                           yapılamaz. Dağıtılan, çoğaltılan ve değ şt r len çer klerden şlem yapan
           İçer k Üret m         k ş  ve kurumlar sorumludur, Lokum Tadında Öyküler 1 Yaşında
        Bu çer k “ Lokum Tadında Öyküler   eTw nn ng proje ek b sorumlu değ ld r.
         1 Yaşında” eTw nn ng projes
            ürünüdür.
  2 . www.lokumdergi.com
   1   2   3   4   5   6   7